Zaznacz stronę

Wszystko dla obiektu i wyposażenia

Przegląd infrastruktury budynku

Dlaczego wiedza o stanie technicznym budynku jest ważna

Posiadasz nieruchomość lub jesteś jej zarządcą? Możesz nie być świadomy, iż musisz mieć ważny przegląd infrastruktury budynku w razie kontroli, a kary za jego brak są wysokie.

Polskie prawo wyraźnie definiuje w ustawie Prawo budowlane (DzU 1974 nr 89 poz. 414), jakie typy nieruchomości podlegają danym zasadom oraz określa obowiązki właścicieli lub zarządców w kwestii dbania o stan techniczny budynku. Zgodnie z artykułem 61 tej ustawy, należy użytkować budynek według jego przeznaczenia, spełniając wymagania dotyczące ochrony środowiska. Ponadto należy zadbać o regularny przegląd infrastruktury budynku oraz jego wygląd.

Na czym polega przegląd infrastruktury budynku?

Przegląd infrastruktury budynku to nic innego jak sprawdzenie stanu technicznego danego obiektu. Należy go wykonać przynajmniej raz na 12 miesięcy. Polega on na sprawdzeniu sprawności działania elementów i instalacji budynku, które mogą ulec uszkodzeniu z powodu działania warunków atmosferycznych oraz mogą ulec eksploatacji na skutek użytkowania obiektu. O czym mowa? Na przykład systemy wentylacyjne oraz klimatyzacyjne umieszczone w budynku.

Przegląd infrastruktury budynku wymaga od nas również sprawdzenia stanu zewnętrznych części budynku takich jak balustrady, balkony, gzymsy, ale również elementów nieprzytwierdzonych na stałe, jak na przykład reklam czy banerów. Kolejnym systemem wymagającym sprawdzenia jest instalacja centralnego ogrzewania oraz układ wody cieplnej. Zgodnie z wymogami ustawy należy również przejrzeć instalację przeciwpożarową budynku.

Pewnego rodzaju ułatwieniem dla właścicieli i zarządców jest fakt, iż przegląd infrastruktury budynku nie musi być wykonywany dokładnie co 365 dni. Ustawa wyraźnie mówi, że wystarczy go wykonać raz w roku kalendarzowym. Raz na pięć lat musimy natomiast wykonać test instalacji elektrycznej oraz systemu piorunochronnego.
Należy osobiście sprawdzić, czy osoby wykonujące w naszym budynku przegląd mają wszystkie wymagane uprawnienia i kwalifikacje. Na rynku działa wielu oszustów, którzy wystawiają fałszywe certyfikaty i należy mieć to na uwadze.

Jakie czekają konsekwencje na zarządców oraz właścicieli niewywiązujących się z tych obowiązków? Kary zaczynają się od grzywny (równej nawet wielokrotności 100 dziennym stawkom), karze ograniczeniu wolności lub nawet pozbawieniu wolności do roku.

Jak widać przegląd infrastruktury budynku, który jest nieważny, może narazić właścicieli lub zarządców nieruchomości na poważne konsekwencje. Należy mieć to na uwadze, dbając o bezpieczeństwo swoje oraz osób użytkujących nasz lokal lub budynek. Właśnie dlatego należy skorzystać z usług specjalistów.

Jeśli mają Państwo do nas pytania, zapraszamy do kontaktu!

4Facility

Kontakt@4Facility.pl
Telefon +48 502 205 553
www.4Facility.pl

 

Adres korespondencyjny

4Facility
Kamieniec 3
87-875 Topólka

 

4Facility

Kontakt@4Facility.pl
Telefon
+48 502 205 553
www.4Facility.pl

 

Adres
korespondencyjny

4Facility
Kamieniec 3
87-875
Topólka

 

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie? Napisz do nas. Zaproponujemy rozwiązanie.

*Pola wymagane